ساحل مرجانی – اینجا میتونید دریای واقعی و رنگ طبیعی آب رو ببنید

image چند جای دیدنی در کیش با توضیحات و عکس

image چند جای دیدنی در کیش با توضیحات و عکس

شهر زیر زمینی یا کاریز – در و دیوار اینجا رو مرجان و صدف و فسیل ماهی پر کرده – به گفته خودشون اینجا قبلا زندگی میکردن

image چند جای دیدنی در کیش با توضیحات و عکس

image چند جای دیدنی در کیش با توضیحات و عکس

نخلهای سطح جزیره کیش

image چند جای دیدنی در کیش با توضیحات و عکس

image چند جای دیدنی در کیش با توضیحات و عکس

شب خواب

image چند جای دیدنی در کیش با توضیحات و عکس

این هم یه عکس ضد نور

image چند جای دیدنی در کیش با توضیحات و عکس

غروب غم انگیز و شاید دل انگیز

image چند جای دیدنی در کیش با توضیحات و عکس

هتل آفتاب شرق کیش

image چند جای دیدنی در کیش با توضیحات و عکس

خداحافظ کیش

image چند جای دیدنی در کیش با توضیحات و عکس

تک فارس » مطالب جالب » چند جای دیدنی در کیش با توضیحات و عکس