ابتدا در پشت بشقاب مانند زیر و با خط کش تصویر مربعی در مرکز و خط های اطراف آن را رسم کنید.

این کار با دقت انجام شود تا ظرف تمیزتر و ظریفتر بدست بیاید.

image چطور یک بشقاب فانتزی برای ظرف میوه درست کنیم

سپس خطهای منتهی به گوشه بشقاب را مانند شکل قیچی بزنید.

image چطور یک بشقاب فانتزی برای ظرف میوه درست کنیم

بشقاب را وارونه نمایید و مانند زیر آن را جمع نموده و گیره بزنید.

image چطور یک بشقاب فانتزی برای ظرف میوه درست کنیم

پس از آن در قسمت وسط ظرف نوار چسب بزنید و گیره ها را باز کنید.

image چطور یک بشقاب فانتزی برای ظرف میوه درست کنیم

مواد لازم

بشقاب یکبار مصرف

قیچی

نوارچسب تزیینی

گیره فلزی

مداد و خط کش

image چطور یک بشقاب فانتزی برای ظرف میوه درست کنیم

تک فارس » مطالب جالب » چطور یک بشقاب فانتزی برای ظرف میوه درست کنیم