image چطور کیکی که در خانه می پزید مانند کیک قنادی ها شود

به نکاتی که در ذیل گفته شده، توجه کنید تا کیک خانگی شما بسیار خوشزه و حرفه ای شود

چرا کیک خانگی شما به اندازه کافی پف نکرده ؟

▪ مایعات مورد استفاده کم یا زیاد شده است.

▪ میزان مخلوط کردن مواد کم یا زیاد بوده است.

▪ دمای فر بسیار کم یا بسیار زیاد بوده است.

▪ هنگام مخلوط کردن ترتیب افزودن رعایت نشده است.

▪ کره یا تخم مرغ مورد استفاده سرد بوده است.

▪ بکینگ پودر مورد استفاده کم یا کهنه بوده است.

▪ میزان روغن مورد استفاده بسیار زیاد بوده است.

▪ اندازه قالب نسبت به مایه کیک بزرگ بوده است.

▪ فاصله زمانی زیاد اماده شدن تا قرار دادن داخل فر.

چرا لایه روی کیک چسبنده است ؟

▪ روی کیک وقتی گرم بوده پوشانده شده است.

▪ مقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده است.

▪ کیک به اندازه کافی نپخته است.

چرا کیک حالت خیس و مرطوب دارد ؟

▪ کیک قبل از پخت کامل از فر خارج شده است.

▪ شکر، مایعات و چربی کیک زیاد بوده است.

▪ کیک داخل قالب مانده و سرد شده است.

چرا کیک حالت چروکیده و به هم فشرده دارد ؟

▪ قالب نسبت به مواد کیک بزرگ بوده است.

▪ قالب بیش از حد چرب شده است.

▪ مواد بیش از حد مخلوط شده است.

▪ مقدار مایعات زیاد بوده است.

▪ کیک بیش از حد پخته است.

چرا پس از پخت پف کیک خوابیده است ؟

▪ دمای فر کمتر از مقدار لازم بوده است.

▪ پخت کیک کافی نبوده است.

▪ میزان شکر مورد استفاده زیاد بوده است.

▪ قالب کیک نسبت به مواد کوچک بوده است.

▪ کیک در هنگام پخت تکان داده شده است.

▪ در فر قبل از پخت کیک زیاد باز شده است.

▪ زمان اضافه کردن سفیده مواد زیاد مخلوط شده است.

▪ بعد از افزودن آرد زیاد مخلوط شده است.

▪ مقدار بکینگ پودر یا جوش شیرین زیاده بوده است.

▪ مقدار مایعات کمتر یا بیشتر شده است.

چرا کیک بافت زبری دارد یا وسط آن فرو رفته است ؟

▪ فر قبل از پخت کیک گرم نشده است.

▪ شکر و روغن به اندازه کافی مخلوط نشده است.

▪ مواد اندازه کافی مخلوط نشده است.

▪ میزان بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.

▪ میزان مایعات مورد استفاده کم بوده است.

▪ از آرد نامرغوب برای کیک استفاده شده است.

▪ مواد به درستی در قالب پخش نشده است.

▪ کیک با حرارت کم و ارام پخته شده است.

چرا روی کیک چسبنده اما داخل کیک خشک است ؟

▪ مواد کیک بیش از حد مخلوط شده است.

▪ سفیده های تخم مرغ بیش از حد زده شده است.

▪ مدت پخت کیک طولانی بوده است.

▪ قالب کیک نسبت به مواد بسیار بزرگ بوده است.

▪ کیک در معرض جریان هوا سرد شده است.

▪ مقدار آرد مورد استفاده زیاد بوده است.

▪ مقدار شکر مورد استفاده کافی نبوده است.

▪ میزان چربی یا مایعات مورد استفاده کم بوده است.

چرا کیک خمیری و سنگین است ؟

▪ مواد کیک خوب مخلوط نشده است

▪ تعداد تخم مرغ مورد استفاده زیاد بوده است

▪ مقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده است

▪ دمای فر بیشتر از مقدار لازم بوده است

چرا کیک به قالب چسبیده است ؟

▪ قالب به درستی چرب نشده است.

▪ قالب به درستی آردپاشی نشده است.

▪ کیک به اندازه کافی نپخته است.

▪ کیک پس از خنک شدن از قالب خارج نشده است.

چرا کیک حالتی خشک و بافتی شکننده دارد ؟

▪ مقدار چربی کیک کم بوده است.

▪ مقدار شکر کیک کم بوده است.

▪ مایه کیک بیش از حد مخلوط شده است.

▪ بدلیل مایعات کم خمیر کیک سفت بوده است.

▪ مقدار شکر مورد استفاده زیاد بوده است.

▪ بدلیل مایعات زیاد خمیر کیک شل بوده است.

▪ مقدار بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.

▪ کیک داغ و سریع از قالب خارج شده است.

تک فارس » آشپزی » چطور کیکی که در خانه می پزید مانند کیک قنادی ها شود