image چطور کلیدهای خود را تزیین کنید

مواد و وسایل لازم

کلید

مداد

قیچی

چاقوی حکاکی (یا هر چاقوی دیگری که نوک آن کوچک باشد)

یک تکه کاغذ طرح دار کوچک

چسب مخصوص دکوپاژ

قلم مو

مراحل ساخت

image چطور کلیدهای خود را تزیین کنید

▪ تکه کاغذ رنگی را به پشت برگردانید و قسمت بالایی کلید را روی آن بگذارید.

▪ دور سر کلید و سوراخ های داخل آن را روی کاغذ بکشید. برای اینکار بهتر است از خودکار یا مداد با نوک نازک

استفاده کنید تا بتوانید داخل سوراخ ها را بهتر بکشید.

▪ حالا دور طرح کلید روی کاغذ را ببرید.

▪ حالا با استفاده از چاقوی کوچکتان سوراخ ها ببرید. بهتر است اینکار را روی یک سطح صاف و سفت انجام دهید.

▪ حالا کاغذی را که بریدید روی کلید بگذارید تا مطمئن شوید دقیقاً به اندازه کلید باشد. اگر لازم بود تکه های اضافی را ببرید.

اگرهم کوچک بود باید یک کاغذ دیگر ببرید.

▪ قلم مو را به چسب مخصوص آغشته کنید. حالا با استفاده از قلم مو سرکلید را کاملاً آغشته به چسب مخصوص کنید

و کاغذ بریده شده را روی آن قرار دهید.

▪ برای چن ثانیه روی کاغذ فشار بیاورید تا مطمئن شوید میان کلید و کاغذ حباب تشکیل نشده باشد، حالا یک لایه دیگر

با قلم مو روی کلید چسب مخصوص بزنید تا کاغذ کاملاً بچسبد. صبر کنید تا چسب خشک شود

(قطعات اضافی چسب را هم با خلال دندان بگیرید).

▪ بعد از اینکه چسب کاملاً خشک شد، همین مراحل را برای روی دیگر کلید هم تکرار کنید.