یکی از بهترین نکات برای چشمان گود، استفاده از سایه چشم هایی با رنگ های روشن در گوشه های داخلی پلک است. استفاده از رنگ های بسیار روشن از دید بصری، چشم های شما را تا حدی جلوتر از معمول نشان خواهد داد.

بهترین رنگ های روشن برای شما صورتی یا هلویی کمرنگ خواهد بود. این رنگ های روشن برای هایلایت و روشن کردن چشمان شما گزینه های خوبی هستند.

سایه رنگ های تیره

پس از استفاده از رنگ های بسیار روشن در گوشه داخلی چشم، به گزارش پرشین وی در مرحله بعد باید از رنگ های تیره در گوشه خارجی چشم استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که دو رنگ در خط چین پلک به خوبی در کنار هم ترکیب شده باشد.

استفاده از فرمژه

همچنین بسیار خوب است که همیشه مژه های خود را در آرایش چشم های عمیق و گود فر کنید. این کار به جلوتر نشان دادن چشم ها کمک میکند و سپس از ریمل استفاده کنید. قسمت خوب این بخش این است که اگر از قبل مژه های خود را فر کرده باشید، نیازی نیست از ریمل زیادی استفاده کنید، تنها لایه ای سبک از ریمل کافی خواهد بود.

تک فارس » آرایشی » چطور چشم های گود رفته را آرایش کنیم تا معلوم نباشد