image چطور پنکیک آرایشی شکسته را دوباره درست و قابل استفاده کنید

▪ تمام پودر یا رژگونه را از ظرف آن خارج کنید (بله، حتی اگر به معنی شکستن بیشتر آن باشد) و به یک کاسه کوچک منتقل کنید. هر چه پودر بیشتر باشد به کاسه بزرگتری نیاز دارید اما باید قادر باشید آن را هم بزنید بدون آنکه در ته ظرف ته نشین شود.

▪ از یک قاشق یا چنگال برای خردتر کردن پودر استفاده کنید.

▪ به آرامی به پودر، الکل اضافه کنید تا یک خمیر غلیط به دست بیاورید. بهتر است الکل خیلی کم باشد تا خیلی زیاد.

▪ خوب بهم بزنید تا کاملا مخلوط شود.

▪ مخلوط را دوباره به ظرف اصلی برگردانید (اگر کمی از آن اضافه آمده، از یک ظرف سایه چشم استفاده کنید).

▪ با ته قاشق مخلوط را فشار دهید.

▪ در ظرف را باز بگذارید تا، در طول شب یا در صورت نیاز در زمان بیشتر در هوای آزاد خشک شود.

تک فارس » آرایشی » چطور پنکیک آرایشی شکسته را دوباره درست و قابل استفاده کنید