image چطور وسایل زیاد را در حمام و توالت کوچک جا بدهیم

۱: قرار دادن کابینت کشویی در اطراف فضای روشویی که قفسه های آن در جهت روشویی باشد.

۲: نصب قفسه چوبی در حمام و قراردادن وسایل حمام، حوله ها و عناصر تزیینی

۳: ایجاد قفسه هایی در اطراف وان حمام

۴: نصب کابینت های کم عمق برای صرفه جویی در فضا

۵: استفاده از کشو های مخصوص لوازم آرایشی و بهداشتی

۶: استفاده از وسایل نگهداری کفش، به عنوان قفسه ای برای قرار گیری وسایل آرایشی و بهداشتی

۷: استفاده از گنجه های سنتی و کلاسیک

۸: نصب قفسه ها و طبقات چوبی، بالای توالت

۹: استفاده از قفسه های فلزی و توری سیمی

۱۰: قفسه های نردبانی

تک فارس » دکوراسیون » چطور وسایل زیاد را در حمام و توالت کوچک جا بدهیم