مردها طوری با شما رفتار میکنند که خودتان اجازه می دهید رفتار کنند.همه مردها بد نیستند.

▪ نباید فقط شما همیشه انعطاف از خودتان نشان دهید…هر مصالحه ای دو جانبه است.

▪ وقتی مردی شما را بخواهد، هیچ چیز نمی تواند جلوی او را بگیرد. اگر شما را نخواهد، هیچ چیز نمی تواند نگهش دارد.

▪ دست از بهانه گیری برای یک مرد و رفتار او بردارید.

▪ هیچوقت خودتان را برای رابطه ای که ارزشش را ندارد تغییر ندهید.

▪ رفتار آرامتر همیشه بهتر است.

▪ قبل از اینکه بفهمید واقعاً چه چیز خوشحالتان میکند، با کسی ارتباط برقرار نکنید.

▪ اگر رابطه تان به این خاطر که مردتان آنطور که لیاقتش را دارید، با شما رفتار نمیکند، به اتمام رسید، هیچوقت سعی نکنید که با هم دو دوست معمولی باشید. یک دوست با دوست خود بدرفتاری نمیکند.

▪ پاگیر نشوید.

اگر فکر میکنید که شما را در حالت تعلیق نگه داشته است، مطمئن باشید که حتماً اینکار را کرده است.

▪ هیچوقت به خاطر اینکه فکر میکنید گذر زمان ممکن است اوضاع را بهتر کند، در یک رابطه نمانید.

ممکن است یکسال بعد به خاطر اینکار از خودتان عصبانی شوید، چون اوضاع هیچ تغییری نکرده است. تنها کسی که در رابطه می توانید کنترلش کنید، خودتان هستید.

▪ از مردانی که پیش از ازدواج تقاضای رابطه ج.ن.س.ی میکنند دوری گزینید.

▪ برای رفتاری که با شما دارد، حد و مرز بگذارید.

▪ اگر چیزی ناراحتتان میکند، حتماً با او درمیان بگذارید.

▪ هیچوقت اجازه ندهید، طرفتان همه چیزتان را بداند. ممکن است بعدها بر ضد شما از آن استفاده کند.

▪ شما نمی توانید رفتار هیچ مردی را تغییر دهید. تغییر از درون ناشی می شود.

▪ هیچوقت نگذارید احساس کند او از شما مهمتر است…حتی اگر تحصیلات یا شغل بهتری نسبت به شما داشته باشد. او را به یک بت تبدیل نکنید. او یک مرد است، نه چیزی بیشتر، و نه کمتر.

▪ اجازه ندهید مردی هویت و وجود شما را توصیف کند.

▪ هیچوقت مرد کس دیگری را هم قرض نگیرید. اگر به کس دیگری خیانت کرد، مطمئن باشید که به شما هم خیانت خواهد کرد.

▪ بین از دست رفتن یک رابطه و شروع یک رابطه جدید، به زمانی برای ترمیم و التیام نیاز دارید….قبل از شروع کردن یک رابطه تازه، مسائل قبلیتان را باید به کل فراموش کنید.

▪ هیچوقت نباید دنبال کسی باشید که مکمل شما باشد. یک رابطه از دو فرد کامل تشکیل می شود. دنبال کسی باشید که مشابهتان باشد نه مکملتان.

▪ شروع رابطه و قرار ملاقات با اشخاص مختلف جهت یافتن بهترین فرد خوب است. نیازی نیست که با هر کس که دوست می شوید همان فرد موردنظر شما برای ازدواج باشد.

▪ کاری کنید که بعضی وقت ها دلش برایتان تنگ شود. وقتی مردی همیشه بداند که کجا هستید و همیشه در دسترسش باشید، کم کم نادیده تان می گیرد.

▪ هیچوقت به مردی که همه آن چیزهایی که از رابطه میخواهید را به شما نمی دهد، به طور کامل متعهد نشوید.

تک فارس » روانشناسی » چطور میتوانم بفهمم مرد مورد نظرم مرا می خواهد یا نه