▪ حتی الامکان کمتر از سشوار استفاده کنید و به موهایتان استراحت دهید .

دستگاه فر مو و سشوار ممکن است به موهای شما آسیب بزنند و متخصصان توصیه می‌کنند که بهتر است تا جای ممکن کمتر از این دستگاه‌ها استفاده کنید.

▪ در صورت امکان موهای خود را با سشوار خشک نکنید و اجازه دهید که به حالت طبیعی خشک شوند.

▪ وقتی از این وسیله‌ها برای خشک کردن و حالت دادن مو استفاده می‌کنید، از سردترین درجه آن استفاده کنید.

▪ از تماس طولانی مدت این وسیله‌ها با مو خودداری کنید.

▪ از وسایل گرمایشی حالت دهنده مو مکرر استفاده نکنید.

تک فارس » آرایشی » چطور موهای خود را سشوار کنید تا کمتر آسیب ببیند