image چطور مدل پرده های اتاق خواب را متنوع و شیک کنیم

ایده شماره ۱ برای تزیین پرده های ساده

پرده اتاق نشیمن شما هم دوخت بسیار ساده ای دارد؟ دیگر نگران نباشید، با این ایده ساده و کم هزینه می توانید پرده اتاق نشیمن تان را تزیین کنید. برای این کار به چند متر نوار رنگی احتیاج دارید. بهتر است رنگ این نوار در تضاد با پرده اتاق نشیمن تان باشد. این نوار را به صورت چین دار بدوزید. بعد از اتمام کار این نوار چین دار را به لبه پرده اتاق نشیمن تان بدوزید.

image چطور مدل پرده های اتاق خواب را متنوع و شیک کنیم

ایده شماره ۲ برای تزیین پرده های ساده

پرده اتاق خواب تان یک حریر ساده است؟ نگران نباشید، برای تزیین این پرده ساده فقط کافی است به اندازه ۲ سانت پایین آن را با جدا کردن تار و پود به صورت ریشه دار کنید.

image چطور مدل پرده های اتاق خواب را متنوع و شیک کنیم

ایده شماره ۳ برای تزیین پرده های ساده

پرده اتاق ناهارخوری تان برای پنجره کوتاه است؟ نگران نباشید، فقط کافی است به اندازه ای که میخواهید پرده اتاق ناهارخوری تان بلند باشد به آن پارچه ای با طرح متفاوت بدوزید. برای پنهان کردن جای دوخت یک نوار باریک را با چسب حرارتی روی جای دوخت بچسبانید.

image چطور مدل پرده های اتاق خواب را متنوع و شیک کنیم

ایده شماره ۴ برای تزیین پرده های ساده

پرده اتاق خواب تان یک پارچه ساده است که طرحی ندارد؟ برای طرح دار کردن به یک قلمو باریک و مقداری رنگ آکرلیک نیاز دارید. با این رنگ و قلمو هر طرحی که دوست دارید روی پارچه می توانید بکشید.

تک فارس » دکوراسیون » چطور مدل پرده های اتاق خواب را متنوع و شیک کنیم