پودر تالک را با الکل متیلیک به صورت یک خمیر مرطوب درآورده و با قلم مو روی لکّه بمالید و بگذارید تا خشک شود. سپس روی آن را بسایید.

تک فارس » مطالب جالب » چطور لکه چربی را از روی وسایل چوبی پاک کنیم