اگر دست های شما از چغندر و یا کلم قرمز، رنگ گرفته است، به سیب زمینی خام دست هایتان را بمالید.

تک فارس » مطالب جالب » چطور لکه لبو قرمز را از روی دست پاک کنیم