image چطور لکه روغن و پودر بچه را از روی لباس پاک کنیم

درصورت ریختن روغن بچه، کرم‌ و پماد روی پارچه، ابتدا مقدار اضافی آن را بردارید. سپس برای جذب روغن، روی لکه را با نشاسته ذرت یا پودر تالک بپوشانید و بعد از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه آن را پاک کنید. در صورت باقی ماندن لکه از پاک‌کننده‌ها و محلول‌های چندمنظوره استفاده کنید و سپس لباس‌ها را بشویید.