می توانید با قرار دادن عناصر تزیینی قدیمی و خاص، جلوه ی راهروی ورودی خود را چندین برابر کنید.

image چطور راهروی ورودی خانه را خیلی شیک دکور کنیم

image چطور راهروی ورودی خانه را خیلی شیک دکور کنیم

image چطور راهروی ورودی خانه را خیلی شیک دکور کنیم

image چطور راهروی ورودی خانه را خیلی شیک دکور کنیم

image چطور راهروی ورودی خانه را خیلی شیک دکور کنیم

image چطور راهروی ورودی خانه را خیلی شیک دکور کنیم

استفاده از قاب عکس های خانوادگی یا یک میز کنسول نیز ایده ی جالب توجهی است.

نصب یک آینه یا تابلویی با جملات انرژی بخش می تواند فضایی مناسب ورودی یک خانه ایجاد کند.

تک فارس » دکوراسیون » چطور راهروی ورودی خانه را خیلی شیک دکور کنیم