image چطور در پروازهای طولانی مخصوصا با بچه کودک خسته نشوید

▪قبل از پرواز

-اگر در این سفر فرد سالمند

کودک و یا نوزادی همراه شما است و نیاز به کمک دارید

بگذارید خط هوایی مورد نظر از وضعیت شما آگاه باشد.

برخی از خطوط هوایی برای این مسافران خدمات ویژه ای در نظر می گیرند.

-قبل از سفر واکسنهای لازم را دریافت کنید.زمان دریافت واکسن باید طوری باشد که تا زمان سفر تاثیرگذاری خود را داشته باشد.

▪آلرژی یا رژیم غذایی دارید؟

ببنید خط هوایی چه پیشنهادات غذایی دارد که با شرایط شما سازگار است تا سریعا برای رزرو اقدام کنید.

▪اگر همراه نوزاد سفرمیکنید،تمام احتیاجات آنرا درون کیسه ای زیپ دار قرار داده و در طول پرواز در دسترس خود داشته باشید.

-اگر همراه با کودک سفر میکنید،سعی کنید از پروازهای شب استفاده کنید که با زمان خواب کودک یکی باشد.

-اگر به سوی دیگر سفر میکنید، یعنی غرب یا شرق،

چند روز قبل از سفر کودکان را عادت دهید تا زودتر بخوابند تا در مقصد دچار تداخل خواب نشوند.