image چطور در زندگی با همسر خود یک زوج خوشبخت باشیم

پس از انتخاب شریک مناسب با انجام این مهارتهایی که هرکسی توانایی پرورش آن را دارد یک رابطه شاد داشته باشید.

ایجاد یک دیدگاه واقع بینانه : زوج هایی که چگونه شاد بودن را درک میکنند و می دانند که شیفتگی مراحل اولیه رابطه، آخرین چیز نیست و آنرا با یک احساس عمیق تر و غنی تری از تعهد جایگزین میکنند.آنها همچنین می دانند که همه روابط تجربه فراز و نشیب هاست، پس در زمان مشکلات و گرفتاریهای سخت غافلگیر نمی شوند یا در زمان اتفاق بیش از حد نگران نمی شوند.

تلاش برای رابطه: درست مثل هرچیز دیگری در زندگی، یک رابطه موفق نیاز به تلاش دارد. تبدیل شدن یه یک زوج خوشحال خودبه خود اتفاق نمی افتد. سوء تفاهم ها و مشکلات باید قبل از آنکه چرکین شود گفته شوند، زیرا نادیده گرفتن آنها باعث می شود که روابط در سراشیبی قرار گیرد.

تفاوت های یکدگر را درک کنید: درباره آن چیزی از شریک زندگیتان که در آغاز رابطه شما را جذب کرده فکر کنید. یک نگاه تازه به تفاوت های خود د اشته باشید. برروی صفات مثبت شریک زندگیتان تمرکز کنید وراهی را برای درک تفاوت های یکدیگر پیدا کنید. تعادل بین تفاوت های یک زوج آنها را به یک تیم خوب تبدیل میکند.

آن را تازه نگه دارید: این شامل شگفتی ها و ماجراهای درون رابطه شماست.این مسئله به زنده بودن جریان و حرارت زندگی کمک میکند. زوج های خوشبخت و شاد زندگی را از جریانات متلاطم می سازند. پس برای آغاز آخر هفته برنامه ریزی میکنند، به تعطیلات رویایی می روند یا بسادگی با شروع برنامه های سرگرم کننده و بلند پروازانه باهم از آنها لذت می برند.

انتظار نداشته باشید که شریک زندگیتان تغییر کند : اگر شما و شریک زندگیتان تلاش برای تغییر یکدیگر را متوقف کنید، این باعث خواهد شد بسیاری از مشاجرات شما از بین برود. سعی کنید زمانی که شریک زندگیتان چیزی که شما دوست دارید را انجام می دهد ازاوتعریف کنید . این یک استراتژی خوب برای تشویق رفتارهای مثبت است.

به شریک زندگیتان احترام بگذارید : با احترام با شریک زندگیتان رفتار کنید احتمال خیلی بالایی هست که مشابه این رفتار از طرف اوبازگشت داده شود.

پس دیگر منتظر چه چیز هستید؟ حالا بهترین زمان برای قرار دادن این رازهای رابطه، درون مجموعه ی زندگی روزانه شماست. یک تلاش کوچک می تواند یک مزیت بزرگ برای زندگی عاشقانه شما باشد.

تک فارس » روانشناسی » چطور در زندگی با همسر خود یک زوج خوشبخت باشیم