image چطور در خانه و به سرعت موهای خود را فر کنیم

• موهای خود را به شکل یک دم اسبی درست در بالای سر ببندید. با یک کش مو محکم کنید.

• موهای خود را به چهار قسمت تقسیم کنید و هر قسمت را با اتوی فر مو از نوک مو به بالا فر کنید.

• اجازه دهید فر های شما خنک شود تا شکل خود را حفظ کنند.

• دم اسبی را باز کرده و به آرامی شانه را از موهای خود بگذرانید. سپس به موها اسپری مو زده تا حالت خود را حفظ کنند.

image چطور در خانه و به سرعت موهای خود را فر کنیم

وسایل مورد نیاز

اتوی فر مو با قطر ۲.۵ سانتی متر

کش مو

اسپری مو

تک فارس » آرایشی » چطور در خانه و به سرعت موهای خود را فر کنیم