image چطور جرم سفید رنگ آب را از روی لباس پاک کنیم

در مناطقی که سختی آب بالایی دارند، ممکن است پس از شستشوی لباس ها لکه های نقطه مانند بر روی لباس مشاهده شود که علت آن استفاده از مقدار کم پودر شوینده می باشد.

معمولاً مصرف کنندگان، این نوع لکه های نقطه و رگه مانند را با بقایای حل نشده پودر شوینده اشتباه گرفته و از مقدار پودر کمتری در شستشوهای بعدی استفاده میکنند و بنابراین نتیجه به مراتب بدتر می شود! راه حل این مساله شستشوی لباس با مقدار مناسب پودر لباسشویی می باشد.