تکه ای کوچک از خمیر را با غلتاندن بین دست های تان به شکل یک توپ در آورید

image چطور جا انگشتری برای هدیه دادن درست کنیم

اگر از خمیر سفید استفاده میکنید، به راحتی می تواند کثیف شود، بنابراین از یک سطح تمیز و هموار برای انجام این کار استفاده نمایید.

به غلتاندن توپ ادامه دهید و با فشار بیشتر بر یک سمت ، آن را به شکل مخروط در آورید

image چطور جا انگشتری برای هدیه دادن درست کنیم

بعد از درست کردن توپ، به غلتاندن آن ادامه دهید و با فشار بیشتر بر یک سمت با کف دست تان، آن را به شکل مخروط در آورید.

سر ضخیم تر مخروط را با کارد یا سیم نازک ببرید تا یک سطح صاف به دست آید.

image چطور جا انگشتری برای هدیه دادن درست کنیم

به یاد داشته باشید خمیری تهیه کنید که پخته نشده باشد. قبل از پختن آن، هر بافتی که دوست دارید به مخروط تان بدهید. مثلا می توانید برگ های کوچک را به سطح مخروط بفشارید یا با خلال دندان بر روی آن نقش و بافت ایجاد کنید.

خمیر را طبق دستورالعل خودش بپزید. بعد از خنک شدن مخروط، آن را رنگ آمیزی کنید.

image چطور جا انگشتری برای هدیه دادن درست کنیم

بعد از خشک شدن رنگ، می توانید اندکی لعاب به آن اضافه کنید. این کار اختیاری است اما یک سطح پرداخت شده ایجاد میکند.

مواد لازم :

خمیر گل سازی

کارد یا سیم نازک

خلال دندان یا اشیای دیگر برای ایجاد بافت (اختیاری)

رنگ آکریلیک

برس

لعاب (اختیاری)