پاک کردن برچسب ها از روی شیشه، کار خیلی راحتی است، البته در صورتیکه نخواهید برای اینکار از وسائل ساینده استفاده کرده، یا زمانی که شیشه خشک است اینکار را انجام دهید.

با روشی که در ادامه خواهد آمد، شیشه های شما به راحتی از هر نوع برچسبی پاک شده و همانند روز اول براق و درخشنده خواهند شد.

image چطور جای چسب و برچسب را از روی شیشه پاک کید

یک ظرف را از آب گرم پر کنید.

image چطور جای چسب و برچسب را از روی شیشه پاک کید

ظرف دوم را از آب گرم پر کنید و آنرا برای تمیز کردن نهایی کنار بگذارید.

image چطور جای چسب و برچسب را از روی شیشه پاک کید

دو قاشق (۳۰mg) از پودر شستشو را در یکی از ظرف ها بریزید.

image چطور جای چسب و برچسب را از روی شیشه پاک کید

با دست خود، یا یک قاشق بلند، محلول را هم بزنید تا کف کند.

image چطور جای چسب و برچسب را از روی شیشه پاک کید

یک اسفنج را در آب کف دار خیس کرده و بر روی برچسب بکشید.

image چطور جای چسب و برچسب را از روی شیشه پاک کید

با یک لیسه، برچسب را از شیشه جدا کنید.

image چطور جای چسب و برچسب را از روی شیشه پاک کید

اگر برچسب کاملا از شیشه جدا نشد، از یک روغن طبیعی استفاده کنید.

در صورتی که برچسب کاملا از شیشه جدا نشد، از یک روغن طبیعی همانند روغن زیتون یا روغن دیگری استفاده کرده و باقیمانده برچسب را از روی شیشه پاک کنید. تنها کافیست از یک کاغذ روزنامه یا پارچه که به مقدار کمی روغن آغشته شده است، استفاده کرده و مابقی برچسب را از روی شیشه پاک کنید.

image چطور جای چسب و برچسب را از روی شیشه پاک کید

یک اسفنج تمیز یا پارچه را در داخل سطل آب دوم فرو برده و بفشارید تا آب اضافی آن خارج شود.

image چطور جای چسب و برچسب را از روی شیشه پاک کید

شیشه را با اسفنج یا پارچه کاملا پاک کنید.

image چطور جای چسب و برچسب را از روی شیشه پاک کید

با استفاده از یک پارچه بدون کرک، یا روزنامه، شیشه را خشک کنید.

تک فارس » آرایشی » چطور جای چسب و برچسب را از روی شیشه پاک کید