image چطور تیپ شخصیتی خود را بشناسید با توضیحات کامل روانشناسی

طبق گفته روانشناسان، تیپ شخصیتی به معنای خصوصیات جسمی و روانی خاصی است که آدم‌ها را از همدیگر مجزا می‌کند.

به بیان دیگر، آدم‌هایی که تحت یک تیپ شناسایی می‌شوند، رفتارها و اندیشه‌های تقریبا مشابهی دارند. به اعتقاد کارشناسان، هر فردی مدل شخصیتی ویژه خود را دارد و با توجه به مدل شخصیتی‌اش با هر موضوعی رفتار میکند. به عبارتی هر انسانی در دنیا براساس زندگی و تجربیاتش به یکی از این مدل ها(تیپ ها) نزدیک تر است. برای آشنایی با این تیپ‌ها و خصوصیات هرکدام، با زهرا قاهری، کارشناس ارشد روانشناسی به گفت و گو نشستیم.

دسته بندی تیپ های شخصیتی

تیپ۱) اصلاح گر

▪ این افراد، سختگیر و مشکل پسندند. تعجب نکنید اگرچندین بار برای خرید بروند و دست خالی بازگردند

▪ دایم ایراد می گیرند

▪ انتقاد میکنند

▪ بسیار تمیز و منظم هستند

▪ مودبند

▪ کمی وسواسی اند

▪ بهترین ها را می‌خواهند

▪ کیفیت برایشان اهمیت خاصی دارد.

▪ افرادی وظیفه شناس و با اخلاق، همراه باحسی قوی از بایدها و نبایدها هستند.

▪ به شدت خواهان بهبود اوضاع فلاکت بارند، به خصوص فلاکت اخلاقی

▪ آنها حتی به قیمت قربانی شدنشان خواهان ارزش های والا هستند.

تاریخ پر از تیپ هایی است که زندگی راحت خود را رها کرده و به دنبال چیزی خارق‌العاده رفتند، چون احساس می کردند چیز برتری آنها را فرامی خواند. مثلا گاندی همسر، خانواده و شغل وکالتش را رها کرد تا طرفدار دوره گرد استقلال هندوستان و تغییرات اجتماعی مسالمت آمیز شود.

تیپ۲) مددکار

افراد متعلق به این گروه شدیدا مهربانند و عاشق کمک کردن به دیگران. اغلب برای کمک منتظر درخواست دیگران نیستند و به محض اینکه احساس کنند جایی حضورشان نیاز است درنگ نمیکنند. افرادی همدل، صادق و مهربان هستند، بسیار دوستانه برخورد میکنند، سخاوتمند و فداکارند، آنان اعتقاد دارند که همیشه باید دیگران را بر خود مقدم بدارند.

تیپ۳) موفقیت طلب

▪ برای پیشرفت سخت کار میکنند

▪ جویای نام و مقام

▪ پرکار

▪ رقابت جو

▪ برای پیشرفت کردن، دست به هر اقدامی که لازم باشد، میزنند.

▪ پرانرژی

▪ فعال

▪ کاردان

▪ هدف گرا

▪ با اعتماد به نفس هستند.

▪ دوست دارند مفید واقع شوند.

▪ یک لحظه هم بیکار نمی مانند.

▪ برای آنها مهم است که موفق باشند.

▪ موفقیت های دیگران را با خود می سنجند و ارزش گذاری میکنند.

تیپ۴) رمانتیک

▪ بسیار احساساتی و زودرنجند.

▪ معمولا غمگینند.

▪ حالات روحی متغیر دارند و هرروز ممکن است حالت روحی متفاوت با روز قبل داشته باشند.

▪ احساس افسردگی در این گروه متداول است و ممکن است منجر به این شود که روزها در رختخواب به سر ببرند و مدام به اشتباهات غیرقابل جبران گذشته فکرکنند و به ندرت در زمان حال زندگی میکنند.

▪ اشتغال ذهنی آنها با امور از دست رفته است.

▪ آنچه در دسترس است، بی‌ارزش است و آنچه به دست‌آوردنش سخت است را می‌خواهند.

▪ خواستار توجهند و عدم توجه آنها را غمگین می‌کند.

تیپ۵) کنجکاو و فکور

▪ این افراد بسیار درونگرا هستند (از بودن در جمع لذت نمی برند و اجتماع گریزند).

▪ قادر به ابراز احساسات خود نیستند.

▪ به این افراد معمولا کنجکاو و محقق می گویند، چون آنان بیشتر از دیگر تیپ های شخصیتی به دنبال فهمیدن چرایی و چگونگی اشیا و پدیده ها (در کهکشان‌ها، دنیای میکروسکوپی، حیوانات، گیاهان و… و حتی دنیای درونی شخصیت خودشان) هستند.آنان می خواهند بدانند که دنیا چگونه کار میکند و همیشه در حال جست وجو، پرسش و تعمق در چیزهای گوناگونند.

تیپ۶) شکاک

▪ به همه چیز سوء ظن دارند.

▪ افرادی محتاط هستند و می خواهند بدانند که در ذهن دیگران راجع به آنها چه می گذرد.

▪ افرادی وظیفه شناسند.

▪ معمولا اضطراب دارند.

▪ دوست دارند وظیفه آنها در جایی که هستند، مشخص و تعریف شده باشد.

تیپ۷) خوش بین و خوش‌گذران

▪ اینان اعتقاد دارند که باید خوش بین بود و برای داشتن یک زندگی خوب از همه امکانات استفاده کرد.

▪ به دنبال گزینه های لذت بخش هستند.

▪ خوش بین و ماجراجو هستند.

▪ از رنج و زحمت دوری میکنند.

▪ برون‌‌گراترین تیپ هستند.

▪ اجتماعی و رفیق باز هستند.

تیپ۸) حامی و قدرت طلب

▪ به دنبال قدرت و تسلط بر دیگران هستند.

▪ دوست دارند مدیر و رهبر باشند و دستور بدهند.

▪ نمی خواهند تحت کنترل دیگران باشند یا قدرت در دست دیگری باشد.

▪ بسیار کنترل کننده هستند.

▪ آمرانه با دیگران رفتار میکنند.

▪ اگر دیگران خصوصا زیردستان آنها، از آنان اطاعت نکنند، سخت بر آشفته می شوند.

▪ در عین حال حمایت کننده هم هستند و از زیر دستان خود حمایت میکنند، ولی به این شرط که افراد، مطیع اوامرشان باشند.

تیپ۹) صلح طلب

▪ دنبال آرامش و صلح و آشتی با دیگرانند.

▪ همواره می خواهند میانجی شوند تا بین دیگران آشتی بر قرار کنند.

▪ دنبال توازن بوده و پذیرا، مهربان و آسان گیر هستند.

▪ این افراد بیشتر از تیپ های دیگر برای رسیدن به صلح و آرامش برای خود و دیگران فداکاری میکنند.