تشخیص نر یا ماده بودن طوطی یرزیلی با نشانه های فیزیکی

استخوان های لگن طوطی های برزیلی ماده فاصله بیشتری نسبت به نرها دارد، این فاصله بیشتر برای گذاشتن تخم میباشد . برای اینکار پرنده را برعکس بگیرید ، با دست به آرامی منطقه ای که در عکس نشان داده شده را لمس کنید . با تست کردن چند طوطی برزیلی و مقایسه آنها با یکدیگر میتوانید به ج.ن.س.یت آنها پی ببرید .

image چطور تشخیص دهید طوطی برزیلی ماده است یا نر

تشخیص ج.ن.س.یت با توجه به ظاهر

عموما طوطی های ماده کوچکتر از طوطیهای نر میباشند .

در حالت نشسته طوطی های برزیلی ماده پاهای خود را بیشتر از نرها باز میکنند .

طوطی های برزیلی نر ماداگاسکاری دارای کله ای خاکستری و طوطی های ماده کاملا سبز میباشند . در بقیه گونه ها رنگ نر و ماده تقریبا یکسان میباشد .

اشتباهات رایج تعیین ج.ن.س.یت طوطی برزیلی

image چطور تشخیص دهید طوطی برزیلی ماده است یا نر

▪ ربطی بین ج.ن.س.یت و ساختن آشیانه وجود ندارد

عموما طوطیها در زمان جفت گیری به ساختن آشیانه علاقه پیدا میکنند که ربطی به ج.ن.س.یت آنها ندارد ، اما طبق گفته های زیادی ماده ها استعداد بیشتری در ساختن لانه دارند و نیز امکان دارد از بعضی از وسایل ساختن لانه مثل کاغذ را در بین پرهای دم خود قرار دهند .

image چطور تشخیص دهید طوطی برزیلی ماده است یا نر

▪ طوطی های خو گرفته با هم را با جفت اشتباه نگیرید.

طوطیهایی که در یک قفس با هم زندگی میکنند بعد از مدتی با هم خو میگیرند و ربطی به ج.ن.س.یت آنها ندارد . حتی بعضی از طوطی ها ج.ن.س.یت مشابه دیده شده اند که با یکدیگر لانه میسازند .

تک فارس » مطالب جالب » چطور تشخیص دهید طوطی برزیلی ماده است یا نر