image چطور بی دردسر مژه های فر داشته باشیم

۱.ابتدا با سشوار فرمژه تان را گرم کنید.

۲.سپس آن را روی دست تان تست کنید تا داغی آن به مژه و چشم هایتان صدمه وارد نکند.

۳.سپس با فرمژه، مژه های تان را فر کنید و در همان حالت مطابق تصویر بالاروی مژه هایتان ریمل بزنید.

تک فارس » آرایشی » چطور بی دردسر مژه های فر داشته باشیم