image چطور به طور صحیح نماز شب بخوانیم

image چطور به طور صحیح نماز شب بخوانیم

الف: نحوه خواندن نماز شب را لطف فرموده به صورت ساده توضیح دهید.

جواب آیت الله العظمی روحانی

باسمه جلت اسمائه

الف:چهار دو رکعتی اول به نیت نماز شب میخوانید بعد از آن یک دو رکعتی به قصد نماز شفع می خواند بعد از سلام آن یک نماز یک رکعتی به نام نماز وتر بخوانید آن نماز دعا زیاد دارد ولی شما می توانید باقل آن دعاها اکتفاء کنید در قنوت هفتاد مرتبه می گویید استغفرالله و اتوب الیه نماز را تمام میکنید ـ این کمترین چیزی است که با آن نماز شب خوانده می شود و وقت آن هم از نصف شب است تا طلوع فجر.

ب: نسبت به چهل مؤمن که در نماز وتر دعا مى شوند آیا دلیل یا عرفى وجود دارد بر ترجیح و تقدیم مؤمن متدین بر غیر متدین؟ مرد بر زن؟

ب: اینجا مورد مراجعه به دلیل عقلى و عرفى نیست بلکه متعین رجوع به دلیل شرعى است که روایتى است شیخ طوسى در مصباح المتهجد آورده ((ثم یدعو لاخوانه المؤمنین ویستحب آن یذکر اربعین نفسا(رجلا) فجازا علیهم)) وبه مقتضاى اطلاق روایت فرقى بین متدین و غیر متدین نیست، گرچه صریح روایت اختصاص دعا به امت و غیر مؤمن را شامل نمى شود.

واما در مورد مرد وزن، نسخه هاى روایت مختلف است مفاد بعضى از نسخ اختصاص دعا به مرد امت و مفاء بعضى از نسخ دیگر اطلاق وعدم فرق بین مرد و زن است.

تک فارس » مطالب جالب » چطور به طور صحیح نماز شب بخوانیم