image چطور بفهمم طرف مقابلم مرا دوست دارد یا نه

▪ اگر فردی واقعا شما را دوست داشته باشد به خواسته ها و علایق شما توجه زیادی نشان می دهد، برای مثال حتما از شما می پرسد که از زندگی تان چه میخواهید و بزرگترین آرزوهایتان چیست.

▪ اگر فردی واقعا به شما علاقمند باشد حتما دوست دارد بداند که شما چه علایقی دارید و از چه چیزهایی بدتان می آید. وقتی یک نفر به کارهای شخصی و موفقیت و شادی فرد دیگر خیلی علاقه نشان می دهد یعنی واقعا آن فرد را دوست دارد.

▪ اگر فردی همیشه در شادی های شما سهیم است، شما را دوست دارد. وقتی در یک رابطه، حسادت و رقابت وجود ندارد یعنی هر دو نفر به یکدیگر واقعا علاقمند هستند. کسانی که یکدیگر را دوست دارند از موفقیت و شادی یکدیگر خوشحال می شوند.

▪ اگر فردی واقعا به شما علاقمند باشد وقتی که شما یک روز سخت را پشت سر گذاشته اید سعی میکند شرایط آسایش و آرامش شما را فراهم کند. کسانی که واقعا یکدیگر را دوست دارند در بدترین و بهترین شرایط زندگی در کنار یکدیگر هستند و از هم حمایت میکنند.

▪ اگر فردی در زندگیت وجود دارد که در شرایط سخت در کنار توست و سعی میکند تو را آرام کند، آن فرد واقعا شما را دوست دارد.

▪ اگر فردی عمیقا به شما علاقه داشته باشد، دوست دارد زمان زیادی را با شما سپری کند. برای باهم بودن لازم نیست حتما دلیل و یا برنامه ای وجود داشته باشد، کسانی که واقعا یکدیگر را دوست دارند از صحبت کردن با یکدیگر هم لذت می برند.

▪ اگر فردی از دیدن شما واقعا خوشحال می شود یعنی خیلی دوستتان دارد.

▪ اگر فردی صبورانه به شما کمک میکند که مشکلات شخصی خود را حل کنید، حتما خیلی دوستتان دارد.

▪ اگر احساس میکنید در سخت ترین شرایط زندگی همیشه یک پشتیبان دارید، بنابراین عشق را پیدا کرده اید.

▪ اگر فردی حتی به جزئی ترین کارها و حرفهای شما توجه میکند و بعد از گذشت یک مدت زمان طولانی حتی کوچکترین حرفهای شما را هم به یاد می آورد، یعنی خیلی به شما علاقمند است.

▪ اگر فردی رنگ لباسی که شما در مراسم سال گذشته پوشیده بودید را به یاد دارد یعنی شما برایش مهم هستید و کارهایی که شما انجام می دهید تاثیر ماندگاری روی او دارد.