image چطور بفهمم آپم مغرور وخودپسندی هستم یا نه

۱ پدر و مادر شما وقتی که کودک بوده اید، به شما بسیار توجه می کرده اند.

۲ شما از اینکه دیگران به شما توجه کنند و یا تحسین تان کنند، واقعا لذت می برید.

۳ شما همواره با داشتن روابط عاشقانه مشکل داشته اید.

۴ شما با اعتماد کردن به مردم مشکل دارید.

۵ شما فکر میکنید که در روابط عاشقانه تان می توانید تقلب کنید.

۶ شما به افرادی که از شما بهتر هستند، حسادت میکنید.

۷ شما فکر میکنید که فوق العاده با استعداد هستید.

۸ شما در دوران دبیرستان از بچه های محبوب بوده اید.

۹ شما هیچ دوستی ندارید که بتوانید احساساتتان را به راحتی با او درمیان بگذارید.

۱۰ شما اغلب احساس میکنید از طرف همکاران و یا همسالان مورد بی عدالتی قرار گرفته اید.

۱۱ شما از صحبت کردن لذت می برید در موافعی که اغلب مردم از گوش کردن لذت می برند.

۱۲ در نظر شما، شما باید در هر کاری پیشرفت کنید.

۱۳ شما دوست دارید در نظر اطرافیان تان معروف تر شوید.

۱۴ شما اغلب احساس میکنید، سزاوار چیز بیشتری هستید.

۱۵ شما از اینکه تصمیمات مهمی بگیرید که اثرات قابل توجهی در زندگی دیگران دارد، لذت می برید.

۱۶ شما هر سال بیشتر از یک شریک جنسی دارید.

۱۷ شما انتقاد را خیلی بد می دانید.

۱۸ شما اغلب به بی احساس بودن نسبت به احساسات دیگران متهم می شوید (البته به صورت غیرعادلانه).

۱۹ شما به ندرت بدون فکر عمل میکنید.

۲۰ شما گاهی اوقات ممکن است از دیگران، جهت رسیدن به اهدافتان استفاده کنید.

۲۱ خلق شما نوسانات زیادی دارد (حتی اگر در ظاهر نشان داده نشود).

۲۲ دوست دارید که مردم شما را به عنوان یک فرد برتر، جذاب و یا خوش چهره برداشت کنند.

۲۳ شما زمان زیادی را صرف حرکت بعدی تان در زندگی میکنید.

۲۴ شما اغلب راهی برای اینکه از خود دفاع کنید و نگذارید شرمنده شوید، پیدا میکنید.

۲۵ شما از اینکه مورد قبول واقع نشوید، ترس دارید.

۲۶ اگر با شما ناعادلانه رفتار شود، به شدت درصدد انتقام برخواهید آمد.

۲۷ وقتی که انتظاراتتان برآورده نمی شود، زود خشمگین خواهید شد.

۲۸ دوستانتان می گویند، شما دمدمی مزاج هستید.

۲۹ شما در رویدادهای اجتماعی در مرکز توجه هستید.

۳۰ شما به خود محور بودن محکوم شده اید.

۳۱ شما ارزش هایی را که به دست آورده اید، مبالغه میکنید.

۳۲ در نظر شما اکثر مردم از شما پایین تر هستند.

۳۳ شما هر قسمتی را که ناامن باشد، پنهان خواهید کرد.

۳۴ شما انتقاد کننده هستید.

۳۵ شما درباره موقعیت های اجتماعی خود زیاد صحبت میکنید.

۳۶ شما زمانی که مردم نظرشان مخالف شماست، بسیار آزار می بینید.

۳۷ اگر کار گروهی در پیش باشد، ترجیح می دهید آن را به دست بگیرید.

۳۸ شما به هیچ وجه اجازه نمی دهید، دیگران برایتان تصمیم گیری کنند.

۳۹ شما درباره اینکه دیگران چگونه برداشتی از شما دارند، بسیار نگران هستید.