image چطور بعد از گم شدن کارت بانکی آن را مسدود کنید

اتفاق افتاده که مدارک مان از جمله کارت بانکی (عابر بانک) مفقود یا به سرقت رفته باشد و ما مجبور بوده ایم که با مراجعه به بانک، کارت بانکی را اصطلاحاً سوزانده و کارت جدیدی بگیریم.

اما در ایامی که بانک ها تعطیل اند و به دلیل جلوگیری از سوء استفاده کردن از کارت بانکی می بایست آن را سریع سوزاند، این امکان هست تا بدون مراجعه به بانک عامل این کار را در هر ساعتی از شبانه روز انجام داد.

امکان مسدود کردن کارت بانکی، بدون در دست داشتن کارت مقدور می باشد:

به همین منظور؛

▪ ابتدا به نزدیک ترین دستگاه خودپرداز در محل خود مراجعه کنید.

▪ دکمه ثبت را انتخاب کنید.

▪ گزینه مسدود کردن کارت را انتخاب کنید.

▪ شماره کارت را وارد کنید.

▪ رمز کارت را وارد کنید.

و در نهایت کارت به سرقت رفته و یا مفقودی شما مسدود خواهد شد.

تک فارس » مطالب جالب » چطور بعد از گم شدن کارت بانکی آن را مسدود کنید