اگر پارچه کرپ یا ابریشم مصنوعی شما، برق افتاده‌اند، آن‌ها را با پارچه نرمی که در سرکه خیس خورده بمالید و بگذارید خشک شوند

تک فارس » مطالب جالب » چطور برق لباس بعد از اتو کشیدن را از بین ببریم