لازم به ذکر است سایز های لباس در کشور های مختلف متفاوت است لذا در پایان راهنمای تبدیل سایزهای جهانی را یادآور شده ایم .

برای اطلاع از چگونگی تعیین سایز خود می توانید از جداول زیر کمک بگیرید.تمامی اندازه ها و ابعاد استفاده شده در جداول بر اساس واحد های سانتی متر و کیلوگرم می باشد.

▪ سایز لباس مردانه

image چطور با یک متر ساده سایز لباس مناسب خود را پیدا کنید

چگونگی اندازه گیری

▪ سینه : ناحیه دور پر ترین قسمت سینه را اندازه گیری کنید.

▪ کمر : ناحیه دور باریک ترین قسمت کمر را اندازه گیری کنید.

▪ باسن : پا ها را در کنار هم قرار دهید و بایستید ، دور پر ترین قسمت باسن را اندازه گیری کنید.

انتخاب سایز درست:

زمانی که ابعاد بدن شما بین دو عدد از اعداد جداول بالا بود ، برای حالت جذب تر عدد کوچکتر و برای حالت آزاد تر لباس ، عدد بزرگتر را انتخاب نمایید.

▪ سایز مناسب شلوار:

اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های کمر و باسن بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز باسن را مد نظر قرار دهید.

▪ سایز مناسب بالا تنه:

اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های سینه و سرشانه بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز سینه را مد نظر قرار دهید.

▪ سایز لباس های زنانه

image چطور با یک متر ساده سایز لباس مناسب خود را پیدا کنید

چگونگی اندازه گیری:

▪ سینه : ناحیه دور پر ترین قسمت سینه را اندازه گیری کنید.

▪ کمر : ناحیه دور باریک ترین قسمت کمر را اندازه گیری کنید.

▪ باسن : پا ها را در کنار هم قرار دهید و بایستید ، دور پر ترین قسمت باسن را اندازه گیری کنید.

▪ فاق : طول قسمت داخلی پا، از زمین تا قسمت انتهایی فاق را اندازه گیری کنید.

انتخاب سایز درست:

زمانی که ابعاد بدن شما بین دو عدد از اعداد جداول بالا بود ، برای حالت جذب تر عدد کوچکتر و برای حالت آزاد تر لباس ، عدد بزرگتر را انتخاب نمایید.

▪ سایز مناسب شلوار:

اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های کمر و باسن بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز باسن را مد نظر قرار دهید.

▪ سایز مناسب بالا تنه:

اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های سینه و کمر بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز سینه را مد نظر قررار دهید.

▪ سایز لباس های نوجوانان (سنین ۷ تا ۱۲)

image چطور با یک متر ساده سایز لباس مناسب خود را پیدا کنید

چگونگی اندازه گیری:

قد : فرد باید بدون کفش با پاهای جدا از هم از پشت به دیوار بچسبد و قد او از زمین تا بالای سرش اندازه گیری شود.

▪ سایز لباس های کودکان

image چطور با یک متر ساده سایز لباس مناسب خود را پیدا کنید

▪ سایز کفش های مردانه و زنانه

image چطور با یک متر ساده سایز لباس مناسب خود را پیدا کنید

چگونه سایز لباس ها را به هم تبدیل کنیم (تبدیل سایزهای جهانی)

▪ دستورالعمل تبدیل سایزبندی آمریکایی به سایز بندی انگلیسی

اگر شما میخواهید سایز آمریکایی را به سایز انگلیسی تبدیل کنید باید عدد ۲ را به سایز کانادایی یا آمریکایی اضافه کنید. در آمریکا و کانادا سایز ۲ برابر سایز ۴ انگلیس است .

▪ دستورالعمل تبدیل سایزبندی آمریکایی به سایز بندی اروپایی (فرانسوی)

هنگامی که قصد دارید سایز آمریکایی را به سایز فرانسوی تبدیل کنید باید عدد ۳۰ را به سایز آمریکایی/کانادایی اضافه کنید بطوریکه سایز ۲ آمریکایی با سایز ۳۲ فرانسوی،برابری دارد.

نکته: سایزبندی لباس ها در ایران نیز طبق استاندارد اروپایی است. یعنی اگر شما سایز ۴۲ هستید سایز شما در سیستم آمریکایی ۱۲ است.

▪ دستورالعمل تبدیل سایزبندی آمریکایی به سایز بندی آلمانی

برای تبدیل به سایز آلمانی باید عدد ۲۸ را به سایز آمریکایی/کانادایی اضافه کنید. سایز ۲ آمریکایی با سایز ۳۰ آلمانی و یا سایز ۱۴ با سایز ۴۲ مساوی است.

▪ دستورالعمل تبدیل سایزبندی آمریکایی به سایز بندی ایتالیایی

برای تعیین سایز ایتالیایی باید عدد ۳۴ را به سایز کانادایی/آمریکایی اضافه کنید. سایز ۲ آمریکایی مساوی۳۶ و۴ مساوی ۳۸ ایتالیایی است.

▪ دستورالعمل تبدیل سایزبندی آمریکایی به سایز بندی استرالیایی

سایز استرالیایی با اضافه کردن عدد ۴ به سایز آمریکایی/کانادایی بدست می آید. سایز ۲ با سایز ۶ و سایز ۱۰ با سایز ۱۴ استرالیایی برابر است.

▪ دستورالعمل تبدیل سایزبندی آمریکایی به سایز بندی ژاپنی

در بدست آوردن سایز ژاپنی باید سایز آمریکایی را با عدد ۳ جمع کنیم، شما نیاز دارید عدد ۳ را با سایز آمریکایی جمع کنید. در این صورت سایز ۲ آمریکایی به ۵ ژاپنی تبدیل می شود.