درمان منافذ باز پوست وبه حد اقل رساندن آنها وهمچنین کنترل میزان چربی در پوست وجلوگیری

از پیری زود رس پوست وجلو گیری از بروز چین چروک از مزایای استفاده از یخ بر روی پوست

می باشد .

پیشنهاد می کنم برای تهیه یخ از آب معدنی، به جای آب ساده استفاده کنید و یا با اضافه کردن عصاره

گیاهان کاری بسیار مفید تر انجام دهید . با اطلاع داشتن از نوع پوست خود و با انتخاب گیاه مناسب تر

برای پوستتان می توانید این مزیت را چند برابر کنید .

نحوه استفاده از تکه های یخ

روی پوست صورت و گردن قطه یخ را مانند حرکات شبیه ماساژروی پوست و به نرمی بکشید

از فشار بیش از حد پوست خود داری کنید زیرا ممکن است به مویر گهای ریز زیر پوستتان

آسیب بزند و همچنین از استفاده یخ در زیر و اطراف چشم خودداری کنید زیرا همانطور که

قبلا هم گفتیم این منطقه بسیار حساس می باشد .در نتیجه با دقت و آرامش این کار را انجام دهید .

تک فارس » آرایشی » چطور با یخ صورت خود را زیبا کنیم