image چطور با کامپیوتر و بدون موبایل در اینستاگرام ثبت نام کنم

وارد سایت اینستاگرام شوید.

در همین صفحه اول در قسمت ثبت نام اطلاعات خواسته شده را پر کنید.

Email: آدرس ایمیل یا پست الکترونیکی خودتان را وارد کنید.

Full Name: نام و نام خانوادگی تان را به صورت کامل وارد کنید.

Username: یک نام کاربری انگلیسی برای خودتان تعیین کنید.

نکته: این نام کاربری نام نمایشی شما و آدرس صفحه اینستاگرام شما است.

Password: کی رمزعبور قوی وارد کنید تا بعدا بتوانید دوباره وارد حساب کاربریتان شوید.

روی دکمه Sign Up کلیک کنید تا ثبت نام شما کامل شود.

تک فارس » مطالب جالب » چطور با کامپیوتر و بدون موبایل در اینستاگرام ثبت نام کنم