یک کیسه حمام را مرطوب کرده به دست بکشید و از راه خواب قالی کیسه بکشید .

هر دو سه روز یکبار فرش ها را جارو بکشید. حداقل سالی ۲ بار با شامپو فرش ، فرش ها را شامپو بکشید.برای درخشان کردن رنگ های فرش کمی سرکه را با خاک اره مخلوط کرده و به ارامی برسی را در این مخلوط بزنید و روی فرش بکشید وقتی که خشک شد با جارو برقی سطح آن را جارو کنید