image چطور از رنگ زرد در چیدمان و رنگ آمیزی خانه استفاده کینم

سایه های مختلف رنگ زرد، هویت بسیار خاصی به خانه می دهند و بخاطر ظاهر و حالتی که دارند برای فضاهای باز و متصل به هم بسیار مناسب هستند.

image چطور از رنگ زرد در چیدمان و رنگ آمیزی خانه استفاده کینم

image چطور از رنگ زرد در چیدمان و رنگ آمیزی خانه استفاده کینم

همانطور که می دانید بکارگیری پلان باز در خانه های کوچک آپارتمانی مانند یک گره گشای طلایی میماند چرا که با روشن شدن تمامی قسمت های خانه به یک اندازه، به بزرگتر نشان دادن فضای داخلی کمک شایانی میکنند. خصوصا اگر این روشنایی را با رنگ های روشن و شاد گسترش دهیم اهمیت بکارگیری پلان باز در طراحی داخلی پیش از پیش نمایان می شود.

image چطور از رنگ زرد در چیدمان و رنگ آمیزی خانه استفاده کینم

اما پلان های باز یک نکته منفی هم دارند، فضای کلی خانه در چنین شرایطی همیشه جلوی چشم قرار دارد و به همین خاطر باید وقت و دقت زیادی را صرف هماهنگ و مرتب کردن دکوراسیون تک تک فضاها کرد.

image چطور از رنگ زرد در چیدمان و رنگ آمیزی خانه استفاده کینم

هر کدام از اتاق های خانه باید کاملا با اتاق دیگر هماهنگ باشد مثلا دکوراسیون آشپزخانه باید با دکوراسیون نشیمن حالتی یکسان و همخوان داشته باشد. در شکل های زیر مشاهده خواهید کرد که چگونه این هماهنگی در همه چا به بهترین نحو حفظ شده است.

image چطور از رنگ زرد در چیدمان و رنگ آمیزی خانه استفاده کینم

image چطور از رنگ زرد در چیدمان و رنگ آمیزی خانه استفاده کینم

image چطور از رنگ زرد در چیدمان و رنگ آمیزی خانه استفاده کینم

تک فارس » دکوراسیون » چطور از رنگ زرد در چیدمان و رنگ آمیزی خانه استفاده کینم