image چطور از اتو استفاده کنیم تا زود خراب نشود

– در صورتیکه سیم اتو فرسوده شده و یا روکش آن خراب شده است، حتماً آن را تعویض نمایید و بهتر است از سیم با روکش بافته شده از نخ استفاده نمایید.

– قبل از خنک شدن کامل اتو، به هیچ وجه سیم آن را جمع ننمایید؛ اجازه دهید اتو کاملاً سرد شود و سپس این کار را انجام دهید.

– هنگام پر کردن مخزن آب اتو، مراقب باشید که هرگز بر روی اتو آب ریخته نشود.

– محفظه آب اتوی بخار را فقط تا حد مجاز پر کنید و بیشتر از حد مجاز، در آن آب نریزید.

– مراقب باشید که از وارد آمدن ضربه به اتو (مثل زمین خوردن) جداً خودداری شود.

– بعد از اتمام اتوکشی، حتماً مخزن آب اتو را خالی کنید زیرا باقی ماندن آب در مخزن، منجر به ایجاد رسوب خواهد شد.

تک فارس » آرایشی » چطور از اتو استفاده کنیم تا زود خراب نشود