image چطور ابروهایی خوش مدل روی صورت درست کنیم

بعد از اصلاح، ابروهای تان را با ژل ابرو در جای خودش نگه دارید تا پراکنده نباشند، اما به جای ژل ابرو می توانید از چیزهای دیگری که در خانه دارید هم استفاده کنید تا چهره ای مرتب داشته باشید.

کمی اسپری مو به نوک انگشت تان بزنید وآن را روی ابروی تان بمالید تا در جای خودش بماند.

اگر اسپری مو هم ندارید می توانید از برق لب بی رنگ به جای آن استفاده کنید. همانطور که ابروها بعد از زدن اسپری مو در جای خوشان می ایستند، ابرو نیز چنین خواهد شد.

تک فارس » آرایشی » چطور ابروهایی خوش مدل روی صورت درست کنیم