image چطور آدامس جویده شده را از لباس و فرش پاک کنیم

ابتدا تا آنجا که ممکن است تکه های آدامس را از روی سطح بکنید.

سپس یک تکه یخ را درون کیسه فریز قرار داده و چندبار برروی سطح بمالید تا باقیمانده آدامس خشک و شکننده شده و به راحتی با پشت چاقو که تیز نباشد قابل جدا شدن شود. در مورد لباس های پشمی دقت نمایید الیاف لباس را جدا نکنید. در صورت نیاز، باقیمانده اثر آدامس را بوسیله مایع لکه بر و سپس شستشو با پودر یا مایع لباسشویی (برای سطوح غیر قابل شستشو مثل فرش، مبل و… با استفاده از اسفنج و شامپو فرش) پاک نمایید.