image چطوری همیشه کمد لباسم مرتب باشد

در دسترس قرار دادن لباس های دم دستی

نگاهی کاملا دقیق به کمد لباس های تان بیندازید و ببینید که از چه لباس هایی بیشتر استفاده میکنید. بهتر است ترتیب لباس ها را بر حسب اولویت اینکه کدام را بیشتر استفاده میکنید در دسترس قرار دهید؛ به طور مثال، همه لباس های مجلسی خود را در دسترس قرار ندهید.

دسته بندی کردن لباس ها

برای چیدن مرتب لباس ها در کمد، هرچه خلاقیت بیشتری به خرج دهید به همان اندازه می توانید از فضایی که در اختیار دارید برای تعداد لباس هایی که باید در این فضا قرار دهید، استفاده بهینه تری کنید. یکی از بهترین پیشنهادها این است که لباس های شبیه به هم (به طور مثال پیراهن هایتان) را در کنار یکدیگر بگذارید و با کاوری از بقیه لباس ها جدا کنید.

طبقه بندی دیگر وسایل

وسایل دیگر مانند روسری یا کمربند و … اگر به درستی سر جای خود قرار نگیرند، باعث نامرتبی خواهند شد. به این ترتیب باید از جعبه ها و قفسه هایی مخصوص برای نگهداری این وسایل استفاده کرد. دسته بندی کردن آن ها هم مهم است؛ زیرا زمانی که آن ها را به طور مرتب بسته بندی میکنید، در صورت نیاز به هر کدام دیگر لازم نیست همه جا را به هم بریزید.