لکه های بزرگ نیاز به خشک شویی (به علت حلال تتراکلرو اتیلن یا پرکلرواتیلن که در خشک شویی مورد استفاده قرار می گیرد) یا استفاده از محصولات پاک کننده لکه روغن دارند. لکه های کوچک و تازه را می توان به صورت زیر پاک نمود: مقداری پودر تالک را بر روی سطح لکه شده مالیده و ۳۰ دقیقه به حال خود بگذارید. سپس با استفاده از مسواک محل لکه را برس کشیده و به طور معمول با مواد شوینده لباس بشویید.

تک فارس » مطالب جالب » چطوری باید لکه های روغن را از لباس پاک کرد