image چرا کودکان چاق می شوند

کودکان چاق بیش از خواهرها و برادرهای خود که وزن طبیعی دارند از خوردن تنقلات پس از غذای اصلی لذت می برند و عادت دارند که با پرخوری بعد از غذا، شکم خود را پر کنند.

کودکانی که وزن طبیعی دارند در مقایسه با کودکان چاق حتی حجم وعده غذایی اصلی شان نیز کمتر است.