image چرا پا میخچه می زندو راه درمان و پیشگیری

میخچه پا یا corn بیشتر به خاطر فشارهای وارده به پا ایجاد می شود.این عارضه بیشتر در محل های فشار استخوانی بررسی می شود، میخچه عموماً در کف پا (و نه در دستان) ایجاد می شود.

جوانان به دلیل کاهش اختلال آناتومیک دچار میخچه پا نمی شوند، گاهی افراد هنگام درد در کف پا به افراد غیر متخصص مراجعه میکنند که آنان زگیل را با میخچه اشتباه می گیرند.

درد در ناحیه دست زگیل است، جوانان در بیشتر دردها غالب موارد زگیل در کف پا را با میخچه اشتباه می گیرند.

میخچه در محل های کف پا ایجاد می شود، برداشت فشار مزمن از محل آسیب دیده از ایجاد میخچه پا جلوگیری میکند.

استفاده از لیزر، کوتر و یا ترایوتراپی برای درمان میخچه موثر است، با استفاده از قطره های میخچه زگیل برای درمان میخچه پا می توان استفاده کرد و یا گاهی نیاز به جراحی است.

برای کاهش درد میخچه می توان از محلول میخچه استفاده کرد، طبق دستورالعمل مصرف محلول میخچه، اول پا را در آب گرم قرار دهید و با استفاده از سنگ پا، کف پا را نرم کنید سپس میخچه را در آورید، اما اگر زیگیل باشد استفاده از سنگ پا باعث پخش و بیشتر شدن آن می شود.

با تشخیص پزشک استفاده از کفی مناسب برای کفش مانع تحت فشار قرار گرفتن پا می شود.

مهمترین عارضه میخچه در پا ایجاد درد است، : گاهی برای درمان اختلال آناتومیک پا باید به ارتوپد و در زمان درد در ناحیه کف پا به متخصص پوست مراجعه شود.

به دلیل فشارهای مزمن و وزن بالا، اختلال آناتومیک در افراد مسن بیشتر است، اختلال آناتومیک در این افراد باعث بروز میخچه در کف پا می شود.

میخچه بیشتر بین دو انگشت ایجاد می شود، کفش های تنگ، بزرگ و پاشنه بلند به دلیل اینکه به پا و انگشتان فشار زیاد و مضمن وارد می شود باعث ایجاد میخچه پا می شود.

فشار کم در مدت زمان طولانی نیز باعث ایجاد میخچه می شود، ایجاد درد، ناراحتی در کف پا، ناهنجاری های استخوانی و آناتومیکی و گاهی لنگیدن هنگام راه رفتن از عوارض میخچه پا است.