مورخان معتقدند؛ روی آوردن قضات به لباس سیاه، در نیمه دوم قرن ۱۷ در انگلستان رخ داد، اما علت دقیق آن مشخص نیست.

ولی گمان می رود به دلیل فوت پادشاه ادوارد دوم و ملکه ماری، قضات این رنگ لباس را می پوشیدند. این در حالیست که برخی دیگر معتقدند؛ قضات دادگاه پس از درگذشت پرنس چارلز دوم، لباس سیاه پوشیدند.

از ۷۰۰۰ سال پیش و در عهد ادوارد دوم، لباس سیاه، پوشش مشترک قضات بود.

پوشیدن لباس رنگ سیاه تنها به سالن های دادگاه محدود نبود و قضات در بسیاری از مراسم و جشن ها لباس سیاه می پوشیدند، به ویژه در بازدید رسمی از دربار سلطنتی.

لباس قضات در سه رنگ متفاوت وجود داشت؛ قضات در فصل بهار رنگ بنفش، در فصل زمستان رنگ سبز و در مناسبت های ویژه، رنگ قرمز می پوشیدند.

وقتی قضات انگلستان در راس دادگاه های شهری و جنائی آمریکا قرار گرفتند، این رسم به آمریکا وارد گردید و پس از اینکه انقلاب آمریکا موفق به سرنگونی استعمار انگلستان و تاسیس دولت آمریکا شد، قضات لباس سیاه می پوشیدند و کلاه گیس سفید بر سر می گذاشتند.

علیرغم اینکه بیشتر مورخان معتقدند؛ این تنها یک تقلید است و نه بیشتر، اما برخی دیگر معتقدند، پوشیدن لباس سیاه، بر هیبت و شکوه قاضی می افزاید.

تک فارس » مطالب جالب » چرا لباس قاضی ها در کشورهای خارجی سیاه رنگ است