image چرا صدای ماشین لباسشویی موقع شستن لباس زیاد می شود

▪ ممکن است بیش از اندازه یا خیلی کمتر از حجم دستگاه ،لباس داخل لباسشویی قرار داده اید.حجم واقعی باید به اندازه ای باشد که بعد از ریختن لباس داخل دستگاه به اندازه یک وجب دست بالای آبکش خالی بماند. از ریختن عروسک پولیشی و متکا با جنس طبیعی یا مصنوعی و پادری داخل لباسشویی خودداری نمایید. از ریختن حوله حمام به تنهایی خودداری کنید.حوله حمام باید همراه با چند تکه لباس کوچک و یا چند حوله دست و صورت داخل دستگاه ریخته شود. محل قرار گرفتن لباسشویی شما باید سطحی صاف داشته باشد.

▪ ممکن است دستگاه شما طراز نباشد، می توانید با رگلاژ پایه های زیر عملیات طراز کردن را انجام دهید. در بعضی مواقع صداهای دستگاه در زمان خشک کردن ناشی از برخورد سگک یا کمربند و یا دگمه های لباس به شیشه یا آبکش لباسشویی شما باشد.

▪ ممکن است بلبرینگ های موتور دستگاه خراب شده باشد.

▪ ممکن است بلبرینگ های سه نظام یا دیگ دستگاه شما خراب شده باشد.

▪ ممکن است تسمه دستگاه شما پوسیده و یا نیمه پاره شده باشد. ممکن است پمپ تخلیه لباسشویی شما خراب شده باشد.

▪ ممکن است فولی چرخاننده دستگاه شما خراب شده باشد.

▪ ممکن است شفت آبکش دستگاه شما خراب شده باشد.

▪ ممکن است فنرهای نگهدارنده یا کمک فنرها یا پایه های لرزش گیر خراب شده باشد.

▪ ممکن است وزنه های مهار کننده آسیب دیده باشد. لباسشویی شما حداقل دو سال یکبار نیاز به سرویس و آچار کشی دارد.