اگر می‌بینید زرده تخم‌ مرغ پس از پختن رنگی متمایل به خاکستری یا سیاه پیدا می‌کند ، نگران سلامت آن نباشید، این رنگ مربوط به سولفور آهن بوده و مصرفش زیانی ندارد .

تک فارس » پزشکی سلامتی » چرا زرده تخم مرغ پس از پختن خاکستری رنگ می شود