image چرا اینقدر روی نفس عمیق کشدن تاکید شده

• اگر استرس دارید یا احساس درهم شکستگی می‌کنید، نفس بکشید. تنفس، شما را آرام و تنش‌های درونی‌تان را آزاد می‌کند.

• اگر نگران حادث شدن اتفاقی بد یا عواقب چیزی که اتفاق افتاده هستید، سعی کنید با تنفس عمیق خودتان را آرام کرده و به لحظه برگردید. به زمان حال و چیزی که هم‌اینک حس می‌کنید.

• اگر دلسرد هستید یا حس می‌کنید اهداف زندگی‌تان را گم کرده‌اید، نفس بکشید.

• تنفس آرام، ارزش زندگی را به شما یادآوری می‌کند. با هر نفسی که می‌کشید حس می‌کنید زندگی هدیه‌ای است که باید بیشتر آن را درک کنید. هدیه‌ای که باید بیشتر قدرش را بدانید.

• اگر کارهای زیادی را باید انجام دهید که حسابشان از دستتان در رفته، سعی کنید با تنفس خودتان را آرام کنید.

نفس‌های آرام و عمیق در این شرایط منجر به بهبود تمرکز شده و به شما کمک می‌کند که وظایف را به درستی اولویت‌بندی کرده و انجامشان دهید.

ا• گر در حال گذراندن وقت با کسی که دوستش دارید هستید، نفس بکشید. تنفس عمیق در این لحظات، باعث می‌شود فکر شما از هر چیز دیگری -مانند کار یا سایر امور- خالی شود و طرف مقابل وجود شما را عمیق‌تر و بهتر درک کند.

• اگر مشغول ورزش و تمرین هستید، سعی کنید صحیح نفس بکشید. تنفس صحیح به هنگام ورزش، حس بهتری در شما ایجاد کرده و باعث می‌شود مدت بیشتری را به ورزش کردن بگذرانید.

• اگر همیشه سعی می‌کنید بیش از حد سریع باشید و عجله کنید، نفس بکشید. تنفس، آرامش را به شما هدیه می‌کند. هدیه‌ای که لذت زندگی در آن نهفته است.

تک فارس » پزشکی سلامتی » چرا اینقدر روی نفس عمیق کشدن تاکید شده