روی مکی‌لری، گلف‌باز ایرلندی شماره یک جهان با قراردادی به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به عنوان پردرآمدترین و ثروتمندترین ورزشکار جهان شناخته و معرفی شد.

تک فارس » مطالب جالب » پولدارترین مرد ورزشکار دنیا