در این سه پوستر زمینه اصلی تصویر باران کوثری است در شکل و شمایل «آوا دلنواز» یعنی همان کاراکتری که بحث بر سر درستی اعدامش در فیلم، جنجالهایی فراوان را ایجاد کرد.

image پوستر های تبلیغاتی فیلم من مادر هستم

image پوستر های تبلیغاتی فیلم من مادر هستم

image پوستر های تبلیغاتی فیلم من مادر هستم