▪ موارد مصرف

وین بلاستین در درمان کارسینوم پستان،تومر های تروفوبلاستیک، کارسینوم بیضه، ریه، مثانه و کلیه، نوروبلاستوم، لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی، سارکوم کاپوسی، بیماری Letterer-siwe میکوزفونگوئید و درمان لوسمی میلوستیک مزمن و تومور های تخمدان به کار می رود.

▪ مکانیسم اثر

وین بلاستین تقسیم سلول ها را در مرحله متافاز متوقف میکند.

▪ فارماکوکینتیک

عبور وین بلاستین از سد خونی – مغزی کم است. متابولیسم آن کبدی است و دفع آن عمدتاً از طریق صفرا و به میزان کم کلیوی است.

▪ موارد منع مصرف

▪ هشدارها

وین بلاستین ممکن است بر عمل اسپرم سازی در انسان نیز اثر بگذارد.

▪ عوارض جانبی

کاهش گلبول های سفید خون از عوارض شایع وین بلاستین است.

▪ تداخل دارویی

▪ نکات قابل توصیه

▪ مقدار مصرف

در ابتدا مقدار mg/kg0/01 یا mg/m²۳/۷ در هفته به صورت وریدی تزریق می شود و مقدار مصرف به طور هفتگی۰/۰۵ mg/kg یا mg/m²۹/۱- ۸/۱ افزایش می یابد. حداکثر مقدار مصرف mg/kg0/5 یا mg/m²۱۸/۵ است . مقدار نگهدارنده حدود ۱۰ میلی گرم یک یا دوبار در ماه است.

کودکان : در شروع mg/m²۱/۲۵در هفته است که به صورت وریدی تزریق می شود. این مقدار هر هفته mg/m² ۱/۲۵ افزایش می یابد. حداکثر مقدار مصرف mg/m² ۷/۵ است. مقدار مصرف نگهدارنده حدود mg/m²۱/۲۵ کمتر از حداکثر مقدار مصرف اولیه است که هر ۱۴-۷ روز یک بار تزریق می گردد.

▪ اشکال دارویی

Injection : 10 mg

تک فارس » پزشکی سلامتی » پودر قابل تزریق ولباستین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی