▪موارد مصرف

سیتارابین در درمان لوسمی لنفوسیتیک حاد،لوسمی میلوسیتیک حاد، لوسمی میلوژنوس حاد، لوسمی میلوسیتیک مزمن، لنفوم حاد غیر هوچکینی در کودکان، اریترولوسمی و لنفوم هوچکینی بکار می رود.

▪ مکانیسم اثر

سیتارابین یک آنتی متابولیت است و در چرخه سلولی به طور اختصاصی در مرحله تقسیم سلولی عمل میکند و باعث مهار ساختDNAو تا حد کمی RNA و پروتئین می گردد.

▪ فارماکوکینتیک

پس از تزریق وریدی مقدار متوسطی از این دارو از سد خونی- مغزی عبور میکند. متابولیسم آن کبدی بوده و دفع آن عمدتاً کلیوی است.

▪ موارد منع مصرف

▪ هشدارها

سیتارابین ممکن است باعث کاهش فعالیت گنادها گردد که بسته به مدت درمان گاهی غیر قابل برگشت می باشد.

▪ عوارض جانبی

در مقایسه با تزریق وریدی، عوارض جانبی سیتارابین به جز تهوع و استفراغ در صورت انفوزیون وریدی افزایش می یابند. عوارض شایع شامل تب، لرز و یا گلو درد ناشی از کمبود گویچه های سفید و عفونت است. همچنین خونریزی و کبودی غیر عادی ناشی از کمی پلاکت ها است.

▪ تداخل دارویی

در صورت مصرف همزمان با آلوپورینول و کلشی سین نیاز به تنظیم مقدار مصرف دارو می باشد.

▪ نکات قابل توصیه

۱- شروع درمان با سیتارابین باید در بیمارستان و تحت نظر پزشک متخصص انجام گیرد.

۲- مقدار مصرف بیشتر سیتارابین و تزریق سریع وریدی به جای دفعات بیشتر و زمان آهسته تر تزریق، استفراغ و تهوع بیشتری ایجاد میکند اما عوارض خونی آن کمتر است.

۳- مصرف زیاد مایعات از تجمع اسیداوریک در کلیه جلوگیری میکند.

▪ مقدار مصرف

در درمان لوسمی میلوسیتیک حاد و اریترولوسمی، به عنوان مقدار مصرف اولیه mg/kg/day 3 از راه وریدی ( به صورت انفوزیون پیوسته طی ۲۴ ساعت یا در مقادیر منقسم به صورت تزریق سریع وریدی) به مدت ۱۰-۵ روز و به عنوان مقدار نگهدارنده mg/kg1 از طریق زیر جلدی ۲-۱ بار در هفته تزریق می شود. در درمان لوسمی مننژی mg/m² ۷۵- ۵ از اشکال قابل تزریق داخل نخاع دارو، در فواصل متفاوت از یک بار در روز به مدت ۴ روز تا هر چهار روز یک بار داخل نخاع تزریق می شود. اغلب mg/m²۳۰ هر چهار روز یک بار، تا جایی که آزمایشات مایع مغزی – نخاعی طبیعی شوند، مصرف می شود. پس از آن یک مقدار مصرف اضافی نیز تجویز می گردد.

▪ اشکال دارویی

Injection : 100mg

Injection :1g

تک فارس » پزشکی سلامتی » پودر قابل تزریق سیتوسار عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی