image پودر قابل تزریق زاودوس عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف

ایداروبیسین به همراه سایر داروهای ضد لوسمی برای درمان AML در بزرگسالان مصرف می شود.

▪ مکانیسم اثر

ایداروبیسین از طریق واکنش با آنزیم توپوایزومراز II مانع ساخت اسیدهای هسته ای می شود.

▪ فارماکوکینتیک

نیمه عمر دارو حدود ۲۲ ساعت است. دفع دارو عمدتاً صفراوی و به صورت متابولیت است. ایداروبیسین تا بیش از صد برابر غلظت پلاسمایی در سلول های هسته دار خون ومغز استخوان تجمع می یابد.

▪ موارد منع مصرف

هشدارها

▪ اغلب بیمارانی که ایداروبیسین را با مقادیر درمانی مصرف میکنند به تضعیف شدید مغز استخوان مبتلا می شوند . این عارضه ممکن است منجر به مرگ بیمار ناشی از عفونت و یا خونریزی شدید شود.

▪ ایداروبیسین ممکن است باعث ایجاد عوارض سمی قلبی شود.

عوارض جانبی

عفونت، تهوع و استفراغ، ریزش مو، اسهال و کرامپ های شکمی، خونریزی و موکوزیت از عوارض شایع ایداروبیسین هستند.

▪ تداخل دارویی

نکات قابل توصیه

▪ ایداروبیسین باید آهسته و طی ۱۵-۱۰ دقیقه تزریق شود.

▪ ایداروبیسین هنگام تزریق نباید با سایر داروها مخلوط شود.

مقدار مصرف

به منظور درمان AML مقدار mg/m²/day 12 به مدت ۳ روز همراه با سیتارابین تزریق آهسته وریدی می شود.

ممکن است مقدار mg/m²/day 100 به مدت ۷ روز به صورت انفوزیون مداوم و یا mg/m² به صورت تزریق واحد همراه با mg/m² /day 200 به مدت ۵ روز به صورت انفوزیون مداوم نیز مصرف شود.

▪ اشکال دارویی

Injection : 5mg

Injection : 10 mg