▪ موارد مصرف

موارد مصرف ایفوسفامید تا حد زیادی مشابه سیکلوفسفامید است و در درمان، تومورهای بیضه، انواع کارسینوما، لنفوم ها، لوسمی و تومورهای تخمدان مصرف می شود.

▪ مکانیسم اثر

این دارو ایزومر سیکلوفسفامید بوده و اثرات آلکیله کننده آن احتمالاً مشابه سیکلوفسفامید است.

▪ فارماکوکینتیک

این دارو در کبد متابولیزه و فعال می گردد و نیمه عمر آن حدود ۳ روز است .

▪ موارد منع مصرف

▪ هشدارها

عوارض جانبی

عوارض سمی آن بر روی مجاری ادراری ممکن است بیشتر از سیکلوفسفامید باشد. تهوع، استفراغ، اختلالات سیستم عصبی مرکزطی از جمله اغتشاش شعور و بی حالی از عوارض جانبی مهم دارو هستند.

▪ تداخل دارویی

▪ نکات قابل توصیه

▪ مقدار مصرف

مقدار g/m²/day 1/2 به مدت ۵ روز تزریق وریدی می شود که هر ۳ هفته یک بار قابل تکرار است.

▪ اشکال دارویی

Injection : 1g

Injection :2g

تک فارس » پزشکی سلامتی » پودر قابل تزریق ایفوسفامید عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی